Pravila za 8-Ball

Generalna Pravila

Igra se sa glavnom kuglom (bijelom kuglom) i jos 15 objektnih kugli, koje su numerirane od 1 do 15: 1-7 pune boje, 9-15 sarene boje i 8-ball (crna).
Jedan igrac ubacuje u rupe jednobojne kugle, dok drugi sarene kugle. Igrac koji zabije sve svoje kugle prvi i onda ispravno zabije crnu kuglu je pobjednik igre.

Pocetno razbijanje kugli

  • Kugle se poslazu unutar trokutaste sablone tako da crna kugla bude u sredistu trokuta, kugla broj 1 na vrhu trokuta, sarena kugla u jednom donjem kutu, a puna kugla u drugom kutu.
  • Igra pocinje kada se postavi i bijela kugla iza glavne crte na stolu.
  • Dozvoljeno je bilo koju kuglu iz trokuta gadati prvu.
  • Razbijanje je ispravno ako niti bijela niti crna kugla ne upadnu u rupu, te ako bilo koja od ostalih kugli upadne u rupu ili je barem dotakla rub stola.

Biranje boje

Ako niti jedna kugla prilikom razbijanja nije upala u rupu igra ostaje otvorena i preuzima ju drugi igrac.
Da je igra otvorena znaci da jos nije odluceno koj igrac zabija koje kugle. Dok je igra otvorena dozvoljeno je udariti bilo koju jednobojnu ili sarenu kuglu ili crnu kuglu.
Kome pripadaju koje kugle odreduje se kada jedan od igraca za vrijeme otvorene igre zabije jednobojnu ili sarenu kuglu. Igrac dobiva one kugle kakava je i ona koju je prvu zabio. Drugi igrac dobiva suprotne kugle. Nakon sto su dodjeljene kugle igrac mora uvijek gadati prvo svoju kuglu i zabiti u rupu bilo koju kuglu ili kugle iz svoje grupe.

Igraj & pobijedi

Igrac nastavlja igrati do trenutka kada ne uspije ispravno zabiti kuglu iz svje grupe, drugim rijecima dok ne promasi. Nije prekrsaj ako igrac promasi pa je na redu sljedeci igrac.
Igrac mora izvrsiti jedan udarac unutar vremena od 60 sekundi jer mu se inace oduzima red i drugi igrac preuzima igru.
Kada su sve kugle jedne grupe spremljene u rupe mora se zabiti crna kugla i to u bilo koju rupu.

Prekrsaji

  • Ako sa bijelom kuglom igrac ne pogodi prvo kuglu iz svoje grupe.
  • Bijela kugla upadne u rupu.
  • Niti jedna od kugli nije barem dodirnula rub stola.
  • Udarac nije izvrsen u roku od 60 sekundi.
Napravi li igrac prekrsaj igru preuzima drugi igrac i moze postaviti bijelu kuglu bilo gdje na stolu (ne mora biti samo iza glavne crte).

Gubitak igre

Igrac gubi kada zabije crnu kuglu i
  • nije zabio sve kugle iz svoje grupe prije crne kugle.
  • uz pogodak mu je dodijeljen prekrsaj.